Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skicka ett meddelande

Skicka oss ett meddelande när du vill ge respons eller lämna en kontaktbegäran.

Fullmakt

Med hjälp av en fullmakt kan du befullmäktiga annan person att sköta dina försäkringsärenden med LokalTapiola på kontor eller per telefon. Fullmakten behövs pga. den lagstadgade försäkringssekretessen. Noggrannare uppgifter om fullmakten finner du i fullmaktsredogörelsen.

En företagskund kan befullmäktiga ett annat företag att använda sin nättjänst här.

Fullmakt för tillgång till försäkringsuppgifter och för att sköta försäkringsärenden

Med fullmakten som utfärdats för tillgång till försäkringsuppgifter och för att sköta försäkringsärenden kan den befullmäktigade sköta fullmaktsgivarens försäkringsärenden i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag samt få uppgifter som behövs för att sköta försäkringsärenden. Den befullmäktigade kan få uppgifter om försäkringsskyddets innehåll och premier. Den befullmäktigade kan inte med denna fullmakt, säga upp fullmaktsgivarens försäkringar eller göra ändringar i dem utöver de små ändringar som specificerats separat.

Fullmakt för tillgång till försäkringsuppgifter samt för att sköta försäkrings- och ersättningsärenden

Med en fullmakt som utfärdats för att sköta försäkringsärenden och ersättningsärenden kan den be-fullmäktigade också sköta fullmaktsgivarens alla skade- och ersättningsärenden. Den befullmäktigade kan anmäla en skada, söka ersättning, komma överens om ersättning och ta emot ersättning. I samband med skötsel av ersättningsärende kan den befullmäktigade också få information om känsliga uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Fullmakten gäller även ersättningsärenden som gäller skador som inträffat före fullmakten utfärdades.

1

Befullmäktigad (person, som du vill befullmäktiga)

Jag vill*

Namn *
Personbeteckning: *

Adress *
 

E-postadress
2

Fullmaktsgivare (dina egna personuppgifter)

Namn *
Personbeteckning: *