Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Anmälan av skogsskada

1 Uppgifter om skadefallet

Skadan vållades av
Om skadan har orsakats av flera orsaker ska du fylla i en egen skadeanmälan för varje händelse.

Beskriv skadan
Datum för skadefall
Ort
By
Gårdens namn
Registernummer

Skogsmarkens totalareal (ha)
Skogsfastighetens ägare
Är skogen försäkrad i ett annat bolag?
Har skadan inträffat på ett skyddsområde?