Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Anmälan av skogsskada

1 2 3 4 5

1

Uppgifter om skadefallet

Skadan vållades av *
Om skadan har orsakats av flera orsaker ska du fylla i en egen skadeanmälan för varje händelse.

Beskriv skadan *
Datum för skadefall *
Ort *
By *
Gårdens namn
Registernummer

Skogsmarkens totalareal
ha
Skogsfastighetens ägare *
Är skogen försäkrad i ett annat bolag? *
Har skadan inträffat på ett skyddsområde?