Arbetsolycksfallsförsäkring

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
  1. Med arbetsolycksfallsförsäkring tryggar du utkomsten för din arbetstagare när denne insjuknar i en yrkessjukdom eller råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller i omständigheter som ansluter sig till arbetet såsom på arbetsresa.
  2. Arbetsolycksfallsförsäkringen säkerställer kontinuiteten för din företagsverksamhet när arbetstagaren får nödvändig vård och kan snabbt återvända till arbetet.
  3. Du får försäkringen i bruk på webben och kan behändigt sköta alla försäkringsärenden i nättjänsten.

Du kan fylla i löneanmälan för år 2018 i LokalTapiolas nättjänst för företagare. Du kan även anmäla lönerna genom att fylla i löneanmälan och skicka den till LokalTapiola under adressen i slutet av anmälan. Anvisningar för att fylla i löneanmälan hittar du här. Löneuppgifterna för år 2019 får vi direkt från inkomstregistret.

Ota työtapaturmavakuutus

1 2 3 4

1

Vakuutuksenottajan tiedot

Ohje

Valitse kohta yritys tai yrittäjä, jos vakuutuksenottaja on:
  • osakeyhtiö
  • kommandiittiyhtiö
  • avoin yhtiö (tai yhtymä)
  • toiminimi
  • yksityinen ammatinharjoittaja
  • muu oikeudellinen muoto, esim. säätiö.

Muu työnantaja voi olla esimerkiksi osuuskunta, yhdistys tai asunto-osakeyhtiö.

Jos yritysasiakkaalla ei ole y-tunnusta, ota yhteyttä yritysten puhelinpalveluun numeroon 01019 5101 ma–pe klo 8–18.
Olen vakuutuksenottajana *
Lisätietoja
2

Yhteystiedot

Osoite *
 

Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *